English

Pomagamy
chronić Twoją
własność
intelektualną

W naszej ofercie znajdziesz pomoc z zakresu:

O nas

Zespół prawników SLS IP zajmuje się zagadnieniami z zakresu ochrony własności intelektualnej. Zapewniamy profesjonalne doradztwo prawne, oparte o specyfikę i potrzeby biznesowe Klienta.

Zespołem kierują rzecznik patentowy Iwona Jakubiak vel Wojtczak, prawnik specjalizujący się w zagadnieniach ochrony znaków towarowych, wzornictwa przemysłowego i praw autorskich oraz Filip Seredyński, radca prawny z wieloletnim doświadczeniem między innymi w branży zbrojeniowej i transferze technologii wojskowej. Więcej o członkach zespołu na stronie: www.slslegal.pl.

Znaki
Towarowe

Silna i właściwie chroniona marka to jedna z podstaw prowadzenia biznesu.

SLS IP świadczy usługi z zakresu ochrony oznaczeń:
–      ocenia możliwość legalnego używania oznaczeń na rynku oraz uzyskania ich ochrony,
–      prowadzi postępowania zgłoszeniowe w celu uzyskania ochrony na znaki towarowe w urzędach polskim, unijnym i w trybie międzynarodowym,
–      reprezentuje Klientów w sporach dotyczących naruszenia praw do znaków oraz w postępowaniach o unieważnienie i wygaszenie znaku,
–      sporządza umowy przeniesienia praw i umowy licencyjne,
–      przeprowadza audyty oznaczeń używanych przez Klienta,
–      prowadzi szkolenia z zakresu ochrony oznaczeń.

 

 

Wzornictwo

Wyjątkowy wygląd produktu, jego opakowania to niejednokrotnie klucz do sukcesu sprzedażowego Klienta.Dlatego korzystanie z możliwości ochrony wzorów przemysłowych dla wielu przedsiębiorstw jest niezbędne.

Nasze usługi obejmują miedzy innymi:
–      wykonywanie badań zdolności rejestrowej i możliwości używania wzorów,
–      prowadzenie postępowań zgłoszeniowych w celu uzyskania ochrony wzorów w urzędach polskim, unijnym i w trybie międzynarodowym,
–      reprezentowanie Klientów w sporach dotyczących naruszenia praw do wzorów oraz w postępowaniach o ich unieważnienie,
–      negocjowanie i sporządzanie umów przeniesienia praw i umów licencyjnych,
–      prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony wzornictwa.

Technika
i Technologia

Przedsiębiorstwa opierające swoją działalność o wdrażanie nowych rozwiązań technicznych czy używanie specjalistycznej technologii dążą do korzystnego ich pozyskiwania oraz do ich ochrony. Zespół SLS IP wspiera Klientów w tym zakresie, między innymi:
−   doradzając w zakresie transferu rozwiązań,
−   negocjując i sporządzając umowy przeniesienia praw i umowy licencyjne dotyczące wynalazków, wzorów użytkowych czy know-how,
−   świadcząc usługi w zakresie ochrony rozwiązań technicznych i w obszarze naruszeń praw,
−   prowadząc szkolenia z zakresu ochrony rozwiązań technicznych.

Nieuczciwa konkurencja

Przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowią silne narzędzie ochrony interesów przedsiębiorców przed ich zagrożeniem ze strony konkurentów. Pozwalają sprzeciwić się takim działaniom jak naśladownictwo produktów, reklama wprowadzająca w błąd czy naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa. Zespół SLS IP posługuje się regulacjami ustawy wspierając Klientów w sprawach dotyczących deliktów nieuczciwej konkurencji.

Prawo autorskie (Copy rights)

Kwestie związane z prawem autorskim stale przeplatają się z innymi zagadnieniami prawnymi w działalności przedsiębiorstw. Szczególnie ważne są zagadnienia uzyskiwania czy naruszenia praw majątkowych autorskich do dokumentacji technicznej, projektów oznaczeń czy projektów produktów.

SLS IP zajmuje się między innymi:
−   sporządzaniem umów przeniesienia praw autorskich i umów licencyjnych,
−   opiniowaniem możliwości używania utworów,
−   reprezentowaniem Klientów w sporach z zakresu naruszeń praw autorskich,
−   prowadzeniem szkoleń z zakresu praw autorskich.

© Sandurski Leśniak Seredyński 2019   
ZamknijPliki cookies są używane do prawidłowego działania tej strony. Oznacza to, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Więcej »